MOBIELE ENERGIE

EEN DUURZAME TRANSITIE

Batterijen zijn zwaar en raken uiteindelijk uitgeput. Deze uitputting van de batterijen stelt beperkingen aan de capaciteit waarmee slimme app-programma's worden ontwikkeld, doordat zij bij hun ontwerp rekening moeten houden met een laag energiegebruik. Onze samenleving werkt voor het grootste deel op batterijen. Gezien de hoeveelheid apparaten die we tegenwoordig onderweg hebben en de behoefte aan alternatieve energie, lijkt het er eerder op dat we ons comfortabeler gaan voelen met batterijen dan dat we hun doel - mobiele energie - innoveren. 

Met elektromagnetische straling die overal beschikbaar is, moet deze technologie verder gaan dan het concept van opslag en overgaan in duurzame, overvloedige, altijd aanwezige energie.